Rizikové nohy

Rizikovými nohami se rozumí nohy osob s diabetem mellitus, revmatickými chorobami, cévními chorobami, kožními chorobami, onkologickými a neurologickými onemocněními. Riziková noha je noha se zvýšeným rizikem komplikací v důsledku onemocnění nebo jiných příčin.

Podologická pedikúra je široce vyškolená a zná více možností léčby složitějších problémů nohou a nehtů než základní pedikúra. Dokážeme ošetřit všechny tzv. rizikové nohy. Máme tím na mysli mimo jiné problémy, které vznikly v důsledku revmatismu, cukrovky, spasticity, onkologie, stáří a zanedbávání . Medicínská pedikúra má navíc rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti orteziologie, úpravy a opravy nehtů a antitlakových technik .

Podologická pedikúra funguje podle zavedených zásad a ví, kdy musí být klient předán k odbornému lékaři. Podologická pedikúra efektivně spolupracuje s dalšími poskytovateli zdravotní péče.

 Podolog má potřebné diplomy a pravidelně absolvuje další školení.