PODOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ CHODIDEL A CHŮZE

Náplní tohoto vyšetření je pořízení PC screeningu chodidel, posouzení odchylky od běžného stavu, poté vyhodnocení 3D snímků. Následuje vyšetření stability a osového postavení dolních končetin. Na závěr se s klientem domluvíme na dalším postupu.

S ohledem na požadavky klienta a výstup z podologického vyšetření, nastavíme individuální rekondiční plán a dle potřeby zvolíme adekvátní ortopedické vložky, či jiné pomůcky, pokud je stav vyžaduje.

S časovým odstupem obvykle provádíme kontrolní podologické vyšetření, abychom mohli vyhodnotit účinnost zvoleného rekondičního programu.